NRG Consult

The path to YOUR product solution for lighting energy saving

LoginClose

If you are creating an account, then the Administrator must first approve before your registration is active. The language selection in at the bottom of this panel, so please click the country flag appropriate. If the translation for any page is not available then English will be shown.

Terms & Conditions

NRG Solutions BV on line voorwaarden

Juridische verklaring website

Welkom bij de website van NRG Solutions BV. Hier volgen de voorwaarden voor het gebruik van deze website www.nrgsolutions-europe.com  (hierna te noemen: "Website"). Lees de inhoud nauwkeurig! Door het browsen op deze website, accepteert u zonder meer alle voorwaarden van deze website. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website te verlaten.

Inhoud 

Alle informatie op de pagina's van deze website is door NRG Solutions BV te goeder trouw aangeleverd.

NRG Solutions BV streeft ernaar alle informatie op deze website correct weer te geven. Geen beloften worden gedaan of garanties gegeven met betrekking tot de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gepubliceerd. NRG Solutions BV accepteert geen aansprakelijkheid voor enige bewering, onjuistheid of weglating. Het materiaal op de website moet niet worden beschouwd als een advies en er mag niet op worden vertrouwd of naar worden gehandeld, en als dit toch gedaan wordt, gebeurt dit op eigen risico. Het materiaal op de website kan technische en of typografische fouten bevatten. Informatie zal  van tijd tot tijd worden aangepast echter kan op enig moment verouderd zijn. NRG Solutions BV accepteert geen verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de informatie op de website, of enige verantwoordelijkheid voor het nalaten hiervan. NRG Solutions BV kan elk onderdeel van de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, veranderen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van de opties van de website, indien en voor zover NRG Solutions BV dat nodig acht.

NRG Solutions BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, speciale, indirecte schade of gevolgschade of soorten schade van welke aard dan ook, of dit nu het gevolg is van nalatigheid of het schenden van deze voorwaarden, of van iets anders, zelfs als de schade te voorzien was door NRG Solutions BV, of de mogelijkheid ervan onder de aandacht van NRG Solutions BV is gebracht, door uw gebruik van de website of het gebruik van enige informatie die u direct of indirect van de website hebt gehaald. Alle aansprakelijkheid is uitgesloten voor zover dat wettelijk is toegestaan. De veiligheid van informatie die via Internet wordt verstuurd, kan niet worden gegarandeerd.

De Website bevat materiaal dat is voorgelegd en gemaakt door derden. NRG Solutions BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen die het gevolg zijn van fouten, weglatingen of onjuistheden in dit materiaal.

De website kan links naar andere internetsites bevatten. NRG Solutions BV is uiteraard niet verantwoordelijk voor inhoud en het beleid van de andere websites, en beveelt deze websites, de informatie die ze bevatten, of producten of diensten van derden niet aan. Deze automatische links naar andere websites worden alleen voor uw gemak verstrekt en zijn dan ook strikt informatief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt aangemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst.  Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Deze website biedt geen mogelijkheid om cookies uit te zetten. Door deze website te bezoeken stemt u in met het gebruik van cookies. Het is het beleid van NRG Solutions BV om altijd uit te leggen waar gegevens voor worden gebruikt en statistische gegevens niet aan derden door te geven.

Copyright en intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten in alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software, tekens, logo's en andere materialen op de pagina's van deze website behoren toe aan NRG Solutions BV en aanverwante bedrijven, of zijn op de website gebruikt met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

De inhoud van de website mag in geen enkele vorm en op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, opnieuw worden uitgebracht, gedownload, afgebeeld, weergegeven of verzonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NRG Solutions BV, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

U mag de inhoud van een afzonderlijke pagina alleen lezen, bekijken, afdrukken en downloaden voor privé-gebruik, en persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten in de originele materialen op een kopie van deze materialen worden behouden. Het is niet toegestaan meer dan 1 elektronisch opgeslagen of uitgeprint kopie van de inhoud te vervaardigen. Het is niet toegestaan om het geheel of enig deel daarvan verder te verspreiden, verkopen, publiceren of ter beschikking te stellen aan derden, hetzij langs elektronische weg, hetzij op welke andere wijze dan ook.

Virussen

NRG Solutions BV kan niet garanderen dat de website (of websites die met de website gelinkt zijn) vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke computerprogramma's.

Volledige overeenkomst 

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de website en vervangen eventuele andere overeenkomsten, regelingen en verklaringen.

NRG Solutions BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en nieuwe versies op de website te zetten. De nieuwe versie wordt van kracht een week na de datum waarop zij op de website is gezet. De nieuwe versie zal van toepassing zijn op alle activiteiten op of via de website en/of op jouw relatie met NRG Solutions BV.

Deelbaarheid

In het geval dat een zekere bepaling van deze voorwaarden door de rechter als ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijft de rest van deze voorwaarden onverminderd van kracht en uitvoerbaar.

Toepasselijk recht &  rechtsbevoegdheid

Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, dat exclusief van toepassing is op de interpretatie, toepassing en het effect van alle bovenstaande toestemmingen, uitsluitingen, licenties en gebruiksvoorwaarden.

De Nederlandse rechtbanken hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid over alle claims of geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de website en deze voorwaarden.

Persoonlijke levenssfeer

De persoonlijke gegevens die u via deze website kenbaar maakt, worden opgeslagen in de bestanden van NRG Solutions BV. U gaat ermee akkoord dat zij worden aangewend om de door u gevraagde diensten en/of producten te leveren, uw dossier op te volgen en u op de hoogte te brengen van verdere informatie.

In Nederland is het recht op privacy vastgelegd in de artikelen 10 tot en met 13 van de Nederlandse Grondwet. Een onderdeel van privacy, de verwerking van persoonsgegevens, wordt sinds 1 september 2001 nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (zie o.a. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-regelt-de-wet-bescherming-persoonsgegevens-wbp.html).

U staat in voor de juistheid van de verstrekte persoonlijke gegevens. Eventuele kosten, voortkomend uit foute informatie, zijn voor uw rekening.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij u daartoe uw toestemming hebt gegeven.

Uw persoonlijke gegevens kunnen openbaar gemaakt worden indien dit wettelijk vereist wordt / noodzakelijk is.

U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen en laten wijzigen. Stuur in dat geval een gedagtekende brief aan de directie van: 

Data Protection Officer

NRG Solution BV
Rentmeester 6 -2hoog 8448 NA Heerenveen
The Netherlands
Alternatively you can email your request to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toegankelijkheid:

NRG Solutions BV is van mening dat deze website toegankelijk is op de wijze zoals dit is beschreven in het W3C Web Inhoud toegangs Richtlijnen 1.0